Ένα απόσπασμα από τη διδασκαλία της θεωρίας του Λεμφικού Μασάζ...